Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ

Ποιά σχέση μπορεί να έχει ο Τσουκάνταλης με τον Μεγάλο Σεισμό και την Κακιά Όχεντρα στο θερμοκήπιο;

Πόσο το κιλό η τσιπούρα;

Ποιά, ένας κλεμμένος γάϊδαρος πουλημένος στο παζάρι της Κάτω Γειτονιάς με κάποιον πεθαμενατζή της οδού Αγγελάκη;

Ήρθες με την καλή, κουμπάρε;

Ποιά, μια αλάνα της Θεσσαλονίκης με την αγαπητική κοινωνία της Κορέας;

Ήτανε καυτός ο ντουζλαμάς, πασά μου;

Ποιά, μια κόντρα με το γκάζι στα κόκκινα, όταν στο μικρόφωνο είναι ο Σάκης, ο Σαφάρι;

Ποιά, όταν μια Σύναξις καταφωνεί μέσα από δεκατέσσερις Πύλες;

Ποιά;

Πηγή