Γιώργος Κεντρωτής | Τι έφερε το ταχυδρόμος | Γενναία Εμπρός

… το υπέροχο βιβλίο με έργα Σέρβων συγγραφέων του 20ού αιώνα.
Πρόκειται για σημαντικότατο έργο.
Ευχαριστίες στον Γιώργο Γκόζη για το έργο του και για τις άοκνες προσπάθειές του να μας καταστήσει κοινωνούς μιάς σπουδαίας κουλτούρας.

https://www.facebook.com/profile/100009551776407/search/?q=%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%B6%CE%B7